Nils Aage Hafsal

  • GIS-ansvarlig —
  • Sivilingeniør

Telefonnummer: 99521619

E-post: nils.aage.hafsal@niku.no

    Avdeling:
  • Digital arkeologi

Nils Aage Hafsal er utdannet sivilingeniør ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap, med en mastergrad i Geomatikk. Han har vært ansatt i NIKU siden 2015 og er GIS-ansvarlig i avdeling for Digital arkeologi.

Hafsals hovedoppgaver består i å utforme kart, både vanlige og digitale, og å utarbeide digitale løsninger der man tidligere brukte papir. I tillegg utfører han laserscanning og fotogrammetri i forbindelse med dokumentasjon av både automatisk fredete og nyere tids kulturminner.

Han bidrar med karthjelp i ulike forskningsprosjekter, til reguleringsplanarbeid og for lokalhistorielag.

Tidligere har Hafsal jobbet som konsulent i Statoil, samt ved Kartverkets fylkeskartkontor i Oslo.

Utvalgte prosjekter