Monica Fridén-Rolstadaas

  • Arkeolog —
  • Feltleder II

E-post: monica.friden@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi

Monica Fridén-Rolstadaas er ansatt hos NIKU i Trondheim.

Hun tok sin bachelor i arkeologi på NTNU, med ett år (osteologi) på Gotland (Sverige). Hun har mastergrad i arkeologi med spesialisering i osteoarkeologi fra Stockholms Universitet.

Hun startet i NIKU i 2016 på Torvet i Trondheim, og jobber nå som Feltleder II med ansvar for det osteologiske materialet under utgravningen i Søndre gate.

Interesseområde innenfor arkeologi består av genus- og queer theory tolkning av gravfunn og osteologien.

Utvalgte prosjekter