Liv Mildrid Melkild Avset

Liv Mildrid Melkild Avset

  • Forskningskoordinator

Telefonnummer: 97638793

E-post: liv.avset@niku.no

    Avdeling:
  • Stab

Liv Mildrid Melkild Avset ble ansatt i NIKU sommeren 2018 og arbeider som forskningskonsulent.

I NIKU har Liv Mildrid ansvar for instituttets institusjonsarkiv for forskningsresultater (NIKU Brage), og hun bistår med rapportering av forskningsresultater i Cristin. I den forbindelse har hun også ansvar for oppfølging av NIKUs arbeid med Open Access-publisering. I tillegg er Liv Mildrid kontaktperson for avtalen instituttet har med Riksantikvarens bibliotek.

Liv Mildrid har utdanning innen litteratur, språk og kommunikasjon fra NTNU, Universitetet i Bergen og King’s College London, med spesiell forkjærlighet for litteratur og historie og masteroppgave i engelsk 1700-tallslitteratur. Før interessen for historie og kultur bragte henne til NIKU, jobbet hun i flere år med et bredt spekter av oppgaver innen forskningskommunikasjon og -administrasjon i Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Liv Mildrid har i tillegg undervisningserfaring fra videregående skole, hun har arbeidet for forlag, og hun har drevet eget foretak.