Kristoffer Brink

  • Arkeolog

Telefonnummer: 902 77 352

E-post: kristoffer.brink@niku.no

    Avdeling:
  • Digital arkeologi

Kristoffer Brink er arkeolog og har vært ansatt i NIKU siden 2016, og jobber som fagkonsulent.

Kristoffers spesialfelt er arkeologisk dokumentasjon og visualisering i 3D. Han arbeidet med 3D-modellering og visualisering, noe han blant annet har gjort i EU-prosjektet V-MUST, «Keys to Rome».

Brink har felterfaringe fra utgravninger i Sverige, Danmark og Norge.  Mange av disse gravningene har vært i urbane miljøer med komplekse stratigrafier. Han var blant annet feltleder med GIS-ansvar på utgravningen av Søndre gate i Trondheim. I tillegg har han vært utgravningsleder og feltleder på flere andre prosjekter.

Han er utdannet ved Lunds Universitet og har en MA i historisk arkeologi derfra.

Utvalgte prosjekter