Kristoffer Brink

  • Arkeolog —
  • Feltleder GIS

E-post: kristoffer.brink@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi

Kristoffer Brink er arkeolog og ansatt som feltleder med GIS-ansvar ved utgravningen på Søndre gate i Trondheim.

Han utdannet seg ved Lunds Universitet og har en MA i historisk arkeologi derifra.

Brink har felterfaringer fra utgravninger i Sverige, Danmark og Norge, mange av gravningene er i urbane miljøer med komplekse stratigrafier. Utover erfaring med feltarbeid har han også arbeidet med 3D-visualisering innom EU-prosjektet «Keys to Rome» og formidling av middelalderhåndverk og guidede rundvandringer i historiske miljøer.

Brink har stort interesse i teknologi, både moderne tekniske hjelpemiddel ved utgravning og hvor teknologi spres mellom områder under historiske tider.

Utvalgte prosjekter