Kjetil Bortheim

  • Arkeolog —
  • Feltarkeolog

Telefonnummer: 416 81 921

E-post: kjetil.bortheim@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi

Kjetil Bortheim arbeider med katalogisering av funn fra utgravningene tilknyttet Follobanen-prosjektet i Oslo.

Bortheim har en mastergrad i arkeologi fra Universitetet i Oslo, med hovedvekt på middelhavsarkeologien. I tillegg har han kristendomskunnskap og språkstudier som del av en bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag.

Tidligere arkeologisk erfaring omfatter utgravninger ved Norsk Maritimt Museum, Arkeologisk museum i Stavanger og Kulturhistorisk museum i Oslo, samt forskningsprosjekter i Tyrkia og Syria for henholdsvis Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen.

De faglige interessene inkluderer Midtøsten og det østlige Middelhavet, handelsnettverk og religiøse relasjoner i Romerrikets grenseområder. I feltarkeologien interesserer han seg for digital dokumentasjon, kart og 3D-modellering.

Utvalgte prosjekter