Kjersti Tidemansen

  • Arkeolog —
  • Feltarkeolog

Telefonnummer: 913 45 148

E-post: kjersti.tidemansen@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi

Kjersti Tidemansen er arkeolog og rådgiver for arkeologiske undersøkelser ved NIKUs kontor i Trondheim. Hovedarbeidsoppgavene er saksbehandling, prosjektering og feltarbeid i Middelalderbyen Trondheim og blant annet middelalderske kirkesteder i Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark.

Hun har en mastergrad i arkeologi fra NTNU i Trondheim, og har en allsidig og omfattende bakgrunn som arkeolog på større og mindre registreringsprosjekter i kommunen og fylkeskommunen og utgravningsprosjekter ved landsdelsmuseene. Kjersti har erfaring med forvaltning av arkeologiske kulturminner i fylkeskommunen, og hun har også erfaring med forvaltning av etterreformatoriske kulturminner i Statens vegvesen ved Norsk vegmuseum. Der deltok hun blant annet i prosjektet Kongevegen over Filefjell.

Kjersti er særlig opptatt av forvaltning av kulturminner, og at disse skal være en del av areal- og samfunnsutviklingen. Hun er faglig interessert i bruken av utmarka, handel, håndverk, veger og ferdsel i jernalder, middelalder og nyere tid.