Kirsti Elisabeth Sundet

  • Sekretær

Telefonnummer: 90658747

E-post: kirsti.e.sundet@niku.no

    Avdeling:
  • Stab

Kirsti Elisabeth Sundet er sekretær med ansvar for resepsjon, sentralbord, post, arkiv, innkjøp av rekvisita, oversikt over utlevering/innlevering av nøkler, og å gi hjelp og informasjon til ansatte og besøkende.

Hun gikk på videregående skole på Lillehammer, og har jobbet som sekretær på Mesna bruk på Lillehammer, og i Kulturetaten i Oppland fylkeskommune. Kirsti Elisabeth har vært ansatt i NIKU siden 1995.