Jonathan Siqveland

  • Arkeolog —
  • Feltarkeolog

E-post: jonathan.siqveland@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi

Jonathan har mastergrad i arkeologi fra Universitetet i Oslo, og har ved siden av arkeologi hatt emner i historie.

Han har tidligere arbeidet ved Kulturhistorisk museum i Oslo med forvaltningsutgravninger innen steinalder og jernalder.

Han er ansatt som feltarkeolog på Follobaneprosjektet.

Utvalgte prosjekter