Ingvild Dalene Bjerga

  • Arkeolog

E-post: ingvild.bjerga@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi

Ingvild Bjerga er feltarkeolog på Middelalderparken i Oslo.

Hun har tidligere jobbet på Gjellestadsutgravingen, og andre utgravinger fra stein- og jernalder for Kulturhistorisk museum. Dette året skriver hun også sin masteroppgave ved Universitet i Oslo, der hun utforsker problemstillinger knyttet til vern og bruk av fortiden, og andre spørsmål innenfor kulturminneforvaltningen.

Ingvilds særlige interesseområder er middelalderarkeologi, samtidsarkeologi og kulturarv.

Utvalgte prosjekter