Ingrid Halvorsen

  • Arkeolog —
  • Rådgiver

Telefonnummer: 475 16 117

E-post: ingrid.halvorsen@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi

Ingrid Halvorsen er utdannet arkeolog og fagfotograf. I NIKU arbeider hun med digital dokumentasjon i arkeologiske undersøkelser, med fokus på opplæring og bearbeiding. Spesielt innenfor GIS, Intrasis og fotografi. Ingrid arbeider også med saksbehandling og noe prosjektledelse i Trondheim.

Hun har mastergrad i arkeologi fra NTNU i Trondheim, hvor fokus lå på båter og skip fra vikingtid. Etterfulgt masteren, tok Ingrid en toårig fag foto utdannelse ved Norsk Fotofagskole i Trondheim. Hun har arbeidet som feltarkeolog i nærmere 10 år i både fylkeskommuner, landsdelsmuseer og deretter NIKU. Ingrid startet i NIKU på Follobanen i 2014 og emigrerte deretter nordover til Trondheims kontoret i 2015, hvor hun arbeidet som GIS feltleder på Torget-utgravingene i to sesonger.

Ingrid interesserer seg spesielt for bruken av fotografi og andre digitale dokumentasjons metoder i arbeid med stratigrafisk komplekse utgravinger. Hun ser feltdokumentasjon som er viktig del av arkeologiens oppgave – både innenfor forskning, forvaltning og formidling.

Utvalgte prosjekter