Ingeborg Hornkjøl

  • Arkeolog

E-post: ingeborg.hornkjol@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi

Ingeborg er utdannet arkeolog fra Universitetet i Oslo med hovedvekt på klassisk arkeologi og Hellas.

Tidligere har hun jobbet på diverse jernalderutgravninger for Kulturhistorisk Museum og på Nationalmuseet i Københavns prosjekt Finding Old Sikyon i Sikyona, Hellas.

Ingeborg er først og fremst interessert i liv og levned i antikkens sivilisasjoner rundt Middelhavet, men er en altetende arkeolog som er nysgjerrig på mye – særlig middelalder. Da er det ekstra spennende å få arbeide som feltarkeolog på NIKUs utgraving i Middelalderparken.

Utvalgte prosjekter