Ellen Hole

Ellen Hole

  • Avdelingsleder

Telefonnummer: +47 93679540

E-post: ellen.hole@niku.no

    Avdeling:
  • Konservering

Ellen Hole er leder for konserveringsavdelingen i NIKU og konservator i monumentalkunst.

Ellen har arbeidet mye med fargeundersøkelser av murgårdsbebyggelse og mur-relatert materialrådgiving, samt konservering av muralmalerier, mosaikk og skulptur. Hun har også utdannelse innen kjemi og analysemetoder.

De siste årene har arbeidet vært konsentrert rundt rehabilitering av bevaringsverdige bygninger, med antikvarisk rådgiving og kartlegging av verneverdi, tilstandsvurderinger og skadeanalyse av bygninger, samt veiledning i bruk av tradisjonelle materialer og overflatebehandlinger.