Elise Naumann

  • Arkeolog —
  • Forsker

Telefonnummer: 93673101

E-post: elise.naumann@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi

Elise Naumann er utdannet arkeolog ved Universitetet i Oslo, og har gjennom sitt PhD-prosjekt og postdok-prosjekt spesialisert seg på isotopanalyser av skjelettmateriale.

Hun disputerte ved UiO i 2014 med prosjektet “Diet, mobility and Social Identity in Norway AD 400 – 1050” der hun arbeidet med problemstillinger knyttet til identitet, kosthold og mobilitet i yngre jernalder og vikingtid.

Fra 2015 til 2017 arbeidet hun videre med tilsvarende problemstillinger i forbindelse med postdok-prosjektet «Kosthold og mobilitet i Norge 800 – 1200 e. Kr – en studie av overgangen fra vikingtidens bondesamfunn til tidlige bysamfunn basert på isotopanalyser av humane levninger».

Elise er fra september 2017 ansatt i en forsker II-stilling ved arkeologisk avdeling, og vil opprette og drifte et laboratorium for isotopanalyser. Hun arbeider parallelt med forskningsprosjektet UrbanLiving, samt med utforming av nye forskningsprosjekter.

Utvalgte prosjekter

Artikler