Einar Eythorsson

Einar Eythórsson

  • Forsker —
  • Samfunnsviter

Telefonnummer: 40466831

E-post: einar.eythorsson@niku.no

    Avdeling:
  • Nordområde

Publikasjoner registrert i Cristin

Einar Eythórsson er forsker I ved Nordområdeavdelingen i Tromsø. Han er Dr. Polit i planlegging og lokalsamfunnsstudier fra Universitetet i Tromsø og har vært forsker ved NIKU siden 2008. Han har sin kjernekompetanse innen:

Næringstilpasninger, utnyttelse av naturressurser, land- og ressursrettigheter og tradisjonell økologisk kunnskap i sjøsamiske områder. Forvaltningssystemer for fornybare naturressurser og landskaper i nordområdene; fiskeri og havbruk og viltforvaltning med vekt på gjess og beiteskader på landbruksarealer. Flerfaglige tilnærminger til økologisk endring og økosystemtjenester.

Han har prosjektledererfaring med flere større forsknings- og utredningsprosjekter, blant andre Fjord Ecosystems – Sami Communities: Local Ecological Knowledge and Socio-Ecological History (Forskningsrådet 2008-2011) og Sakkyndige utredninger om bruk og rettsoppfatninger knyttet til tidligere statsgrunn i Finnmark, felt 1, 2 og 3 (Finnmarkskommisjonen 2009-2011). Han deltar i ulike flerfaglige forskningsprosjekter på Framsenteret og har gjennomført konsekvensutredninger for inngrep i samiske områder.

Eythórsson har tidligere arbeidet som forsker ved Høgskolen i Finnmark, Finnmarksforskning, NIBR Nord-Norge, Norut og Tromsø Universitetsmuseum.