Eilin Iren Antonsen

  • Arkeolog —
  • Feltarkeolog

Telefonnummer: 916 08 263

E-post: eilin.antonsen@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi

Eilin har en mastergrad i arkeologi fra 2012, ved NTNU i Trondheim. Oppgaven omhandler hestene i byen under middelalderen, og har fått tittelen: «Hestene i Trondheim – En arkeologisk analyse av middelaldersk hesteutstyr og andre «hesterelaterte» spor fra byen.»

Hun har bred erfaring innen feltarkeologien, og har blant annet gjort registreringsarbeid for Akershus fylkeskommune, i form av sjakting, steinalderutgravning for
Tromsø Museum, samt flateavdekkinger og skjøtsling av bergkunst for NTNU.

Eilin har jobbet med flere av periodene innenfor faget, men middelalderen står henne nærmest.

I 2016 fikk hun sin første jobb hos NIKU, og hun har vært tilknyttet flere prosjekter både i Oslo og i Trondheim.

Utvalgte prosjekter