Claudia Arangua Gonzalez

  • Arkeolog —
  • Feltarkeolog

E-post: claudia.gonzalez@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi

Claudia har en bachelorgrad og en mastergrad i arkeologi fra Universitetet i Oslo. I tillegg har hun en bachelorgrad i sosialantropologi, også fra Universitetet i Oslo.

Tidligere arkeologisk erfaring omfatter Follobaneprosjektet, i tillegg til forskjellige utgravninger ved Kulturhistorisk Museum og Norsk Maritimt Museum. Hun har også hatt rapportansvar for tre forskjellige båtfunn hos NMM og gjennomført en refittinganalyse av et sett steinaldermateriale fra en lokalitet utgravd i Bamble av KHM.

Faglig spenner erfaringene fra steinalderprosjekter, middelalderarkeologi og etter-reformatorisk arkeologi.

Utvalgte prosjekter