Anja R. Stensvik Magnussen

  • Arkeolog —
  • Feltarkeolog —
  • Rådgiver

E-post: anja.magnussen@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi

Anja jobber som arkeolog hos NIKUs kontor i Bergen. Her jobber hun både med overvåkning og utgravninger.

Hun har master/hovedfag i arkeologi fra Universitetet i Bergen, med middelalder som spesialfelt. I fagkombinasjonen har hun også religionsvitenskap og kulturvern/kulturformidling.

Hun har jobbet mange år som feltarkeolog med alt fra steinalder til middelalder. De seinere årene har det blitt mest middelalder, både i felt og etterarbeid. Formidling er også en hjertesak hun har jobbet med i flere sammenhenger.