Anders Hesjedal

  • Arkeolog —
  • Forsker

Telefonnummer: 90932432

E-post: anders.hesjedal@niku.no

    Avdeling:
  • Nordområde

Publikasjoner registrert i Cristin

Anders Hesjedal er forsker II i Nordområdeavdelingen i Tromsø. Han har en dr.art. i arkeologi ved Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet.

Han har sin kjernekompetanse innen nordnorsk arkeologi og kulturhistorie, registrering og dokumentasjon av kulturminner. De seinere årene har han arbeidet med moderne materiell kultur. Utgangspunktet har vært en komparativ tilnærming til kulturminner og konfliktlandskap fra andre verdenskrig og den kalde krigen i Norge, sett i europeisk sammenheng.

Hesjedal har tidligere arbeidet som forsker på Universitetet i Tromsø – Norges arktiske Universitet, og som prosjektleder i kulturminneforvaltningen i Troms fylkeskommune. Han har ledet og deltatt i flere større og mindre prosjekter om norsk og nordnorsk forhistorie og historie.