Mari Salberg

Mari Salberg

  • Forskningsrådgiver

Telefonnummer: 93458078

E-post: mari.salberg@niku.no

    Avdeling:
  • Stab

Mari har ansvaret for å koordinere og gi råd knyttet til NIKUs forskningsvirksomhet. Dette inkluderer arbeid med søknadsutvikling, drift av forskningsprosjekter, forskningsetikk, vitenskapelig publisering og kompetanseheving med utgangspunkt i instituttets strategiske forskningssatsninger.

Mari er også kontaktpunkt mot aktuelle søknadskanaler og støtteordninger, som for eksempel Forskningsrådet, Riksantikvaren, Klima- og miljødepartementet og europeiske forskningsprogrammer.

Mari er historiker, og fullførte i 2018 en doktorgrad om USAs politikk overfor Iran i perioden 1969-79.