Marit Green

  • Arkeolog

E-post: marit.green@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi

Marit Green har en mastergrad i arkeologi fra Universitetet i Oslo, med kunsthistorie og antikkvitenskapelige fag i fagkretsen. Hun har jobbet som feltarkeolog siden 2015, og har variert arkeologisk felterfaring, primært fra Kulturhistorisk Museum i Oslo. Her har hun jobbet med steinalderprosjekter, gravminner, jordbruks- og bosetningsspor fra jernalder, men har også erfaring med marin arkeologi fra Bjørvika i Oslo.

 

Faglig er Marits hovedinteresse finsmedproduksjon fra vikingtid, og da særlig samspillet mellom mennesker, materiell kultur og teknologi.  

 

For tiden jobber Marit på NIKUs utgravning i Middelalderparken, Oslo.

Utvalgte prosjekter