Thomas Wrigglesworth

  • Kommunikasjonsansvarlig

Telefonnummer: 95877882

E-post: thomas.wrigglesworth@niku.no

    Avdeling:
  • Stab

Thomas Wrigglesworth er kommunikasjonsansvarlig i NIKU. Han er ansvarlig for kommunikasjonsstrategi, arbeid mot presse og media, nettside og sosiale medier.

Thomas er utdannet statsviter og har jobbet med kommunikasjonsarbeid på Universitetet i Bergen, Europakommisjonen i Brussel, Europarådet i Strasbourg og i Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Før han ble ansatt i NIKU jobbet han som senior kommunikasjonsrådgiver hos Barneombudet.