Ledig stilling som forskningsrådgiver. NIKU skal erstatte én av sine to forskningsrådgivere, og vi søker en fagperson, helst med doktorgrad, som har lyst til å arbeide med forskningsadministrasjon og forskningsstrategi i instituttsektoren.

Ledig stilling som forskningsrådgiver

NIKU arbeider målrettet med å styrke instituttet på forskningsfeltet og søker en fagperson, helst med doktorgrad, som har lyst til å arbeide med forskningsadministrasjon og forskningsstrategi i instituttsektoren. Søknadsfrist 6. februar 2022.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

NIKU skal erstatte én av sine to forskningsrådgivere, og vi søker en fagperson, helst med doktorgrad, som har lyst til å arbeide med forskningsadministrasjon og forskningsstrategi i instituttsektoren. NIKU arbeider målrettet med å styrke instituttet på forskningsfeltet, og forskningsadministrasjonen har en viktig rolle å spille i dette arbeidet.

Arbeidsoppgaver:

Ett av NIKUs strategiske mål er å hente inn mer eksternfinansiering til forskningen i instituttet. Dette målet styrer arbeidet i forskningsadministrasjonen. Det innebærer arbeidsoppgaver som bidrar til måloppnåelse på feltet; det være seg å identifisere aktuelle utlysninger, å søke om finansiell støtte til søknadsaktiviteten, å gi teknisk-administrativ støtte undervegs i søknadsprosessene og å heve kvaliteten på søknadene. Det følger av ansvaret at forskningsadministrasjonen er NIKUs kontaktpunkt mot Forskningsrådet og andre forskningspolitiske instanser.

Avdelingslederne har linjeledelsen for NIKUs forskere men forskningsadministrasjonen utgjør en viktig støttefunksjon for avdelingslederne i deres faglige ledelse.

Forskningsadministrasjonen i NIKU har også ansvar for kommunikasjonen med bibliotek, for rapportering og registrering av publikasjoner, og dessuten for at instituttet følger opp nasjonale og internasjonale publiseringsstandarder (f.eks. Plan S).

NIKU mottar grunnfinansiering fra Forskningsrådet, og det er forskingsadministrasjonen som sørger for den praktiske forvaltningen, fordelingen og oppfølgingen av denne grunnfinansieringen.

Til sist leder forskingsadministrasjonen NIKUs etikkutvalg, har ansvar for personvernspørsmål (herunder kontakt med NSD) og administrerer søknader om forskeropprykk.
Forskningsadministrasjonen rapporterer direkte til administrerende direktør. De to ansatte i administrasjonen overlapper for en stor del i ansvarsområde, men avhengig av kompetanse og kapasitet vil oppgaver og ansvar fordeles fortløpende. Koordineringsfunksjonen vil ligge til rådgiveren som alt er i stilling.

Kvalifikasjoner:

 • Egen forskningserfaring, primært med doktorgrad
 • Helst utdanning innenfor ett av fagfeltene som NIKU dekker (humaniora og samfunnsfag), men andre bakgrunner vil også kunne være aktuelle
 • En fordel med erfaring fra forskningsadministrasjon, men ikke et krav, opplæring vil bli gitt
 • Erfaring med EU-søknader er interessant for oss
 • Erfaring med bibliotek, publiseringsrapportering og publiseringsstandardar er også et pluss

Egenskaper:

 • Genuin interesse for forskning og forskningspolitikk
 • Strategisk smart, med gode analytiske ferdigheter
 • Beherske akademisk skriving på norsk og engelsk
 • Ambisiøs, men ikke primært på eget forskningsfelt
 • Trives med samarbeid, og flink til å legge til rette for det
 • God kommunikasjonsevne, både skriftlig og muntlig
 • Fortrolig med grunnleggende teknisk-administrative verktøy
 • Ryddig og effektiv

Vi tilbyr:

 • Et hyggelig, sterkt og entusiastisk fagmiljø
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Arbeidslokaler sentralt i Oslo
 • Gode forsikringsordninger
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Stillingen som rådgiver vil bli innplassert mellom ltr. 60 og 75 avhengig av kvalifikasjoner

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatt skal gjenspeile befolkningen forøvrig.  Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

For spørsmål om stillingen, kontakt direktør Kristin Bakken på 982 28 708.

Søknadsfrist 6. februar. Søk her.