Ledig forskerstilling - arkitekt eller sivilingeniør Ledig stilling på NIKUs kontor i Oslo.

Ledig stilling som forsker – arkitekt eller sivilingeniør

NIKU er på utkikk etter en forsker (arkitekt/sivilingeniør) til bygningsavdelingen ved vårt hovedkontor i Oslo. Vi søker deg med kompetanse og interesse for bygninger, byer og bygnings- og kulturmiljøer i et skiftende klima. Søknadfrist 10. november 2021.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

NIKUs Bygningsavdeling er et nasjonalt kompetansesenter innenfor bygninger og konstruksjoner av tre og mur fra middelalderen og frem til industrialiseringen, herunder teknikk og materialer samt bygnings- og arkitekturhistorie. Vi ser at fagfeltene klimatilpasningstiltak, inklusive direkte og indirekte konsekvenser av tiltak for reduksjon av klimagassutslipp, samt overvåking relatert til disse feltene er i sterk vekst. Vi søker derfor en forsker, fortrinnsvis arkitekt, med kompetanse og interesse for bygninger, byer og bygnings- og kulturmiljøer i et nytt klima.

Fokus for stillingen vil være på helhetlige tverrfaglige vurderinger og samarbeid på tvers av disipliner og forvaltningsnivåer, både i forskningsprosjekter og i vår konsulentvirksomhet. Spennvidden favner bygningsdetaljer til hele kulturminneplaner. Tett samarbeide med teknisk-naturvitenskapelige forskningsmiljøer er meget relevant.

Stillingen er en midlertidig stilling i 100%, med mulighet for overgang til fast stilling etter et år.

Søknadsskjema finner du her. Søknadsfristen er 10. november.

Arbeidsoppgaver

Forskeren skal i løpet av året bygge opp NIKU sitt potensiale for deltakelse i internasjonale forskningsprosjekter, ledelse av nasjonale forskningsprosjekter, og i tillegg utvikle konsulentvirksomheten i samarbeide med andre, først og fremst naturvitenskapelige, forsknings- / miljøinstitutter og konsulentfirmaer for å kunne tilby tverrvitenskapelig kompetanse til blant annet kommuner og regioner.

På sikt er planen at forskeren skal få mer og mer ansvar for å drive klima /miljø-satsningen som har utgangspunkt i NIKU sin Bygningsavdeling, men med fokus på å både inkludere andre medarbeidere internt ,og ikke minst arbeide for å utvikle NIKU sitt eksterne nettverk av forskere og andre aktører.

Det vil være oppdrag og forskning relatert til følgende:

 • Klimatilpasningstiltak i bygninger, bygningsmiljøer, byer og kulturmiljøer med høy kulturhistorisk verdi. Fokus både på langsomme klimaforandringer og ekstremhendelser.
 • Tiltak rettet mot klimagassutslippsreduksjon, direkte og indirekte konsekvenser for bygninger.
 • Fukt og klima i eldre bygninger av mur og tre. God forståelse for inneklimatiske problemstillinger.
 • Tilstandsanalyser og skadeanalyser (skader blant annet relatert til materialbruk og teknikk, og med spesielt fokus på fukt og klimaforhold).
 • Overvåking av bygninger generelt, og med fokus på klimaforandringene.
 • Arkitekturhistoriske verdivurderinger av eldre bygninger og bygningsmiljøer.

Kvalifikasjoner

 • Arkitekt eller Sivilingeniør (Mastergrad)
 • Doktorgrad vil være en klar fordel, men er ikke et krav.
 • Erfaring fra relevant privat konsulentvirksomhet.
 • Erfaring med relevant arbeid ved forskningsinstitutt /universitet ønskelig, men ikke et krav.
 • Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i minst ett skandinavisk språk, samt flytende engelsk.

Egenskaper

 • God forretningsforståelse
 • Fokus på å bygge team internt og eksternt, gode evner til å lytte og være villig til å sette andre medarbeidere i fokus.
 • Kreativ problemløser
 • Orientert mot innsalg av både forsknings- og utviklingsprosjekter og konsulentoppdrag
 • Serviceinnstilt
 • Initiativtaker
 • Resultatorientert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og sterkt fagmiljø.
 • Gode utviklingsmuligheter.
 • Forskningstid.
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår.
 • Gode forsikringsordninger.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatt skal gjenspeile befolkningen forøvrig.  Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Spørsmål om stillingen?

Kontakt avdelingsleder for Bygningsavdelingen Annika Haugen eller HR-rådgiver Maiken Holte.

Søknad sendes inn via vår søknadsportal. Søknadsfrist 10. november.