Ledig stilling

Vi søker to feltarkeologer i Trondheim

NIKU søker feltarkeologer til utgravning i det pågående prosjektet «Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med realisering av reguleringsplan for Kjøpmannsgata 36-38, Trondheim». Arbeidet utføres på anleggsplass.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Kjøpmannsgata 38-36 ligger innenfor middelalderbyen Trondheim, og representerer det siste større sammenhengende område med bevarte vernede kulturlag i denne delen av byen. Området har vært bebygd i middelalderen og ligger i nærheten av en middelaldersk kirke med tilhørende kirkegård. Undersøkelsen har potensial til å belyse naturtopografien og de eldste aktivitetsspor ved Nidarnesets nordøstre del, middelalderens bebyggelse og bruken av området gjennom tiden samt eventuelt kunnskap om nærliggende kirke/kirkegård.

Umiddelbar oppstart. Engasjement avsluttes tentativt midten av oktober.

Arbeidsoppgaver

Feltarkeologene har ansvar for utførelse av arkeologisk feltarbeid, herunder graving, dokumentasjon av arkeologiske lag og strukturer (Intrasis, foto m.m.), innmåling, innsamling og registrering av arkeologiske funn og naturvitenskaplige prøver i felt, samt andre aktuelle oppgaver, herunder f.eks. nedrigging av felt.

Kvalifikasjoner

  • Bachelor i arkeologi
  • Erfaring med arkeologisk feltarbeid, fortrinnsvis single context-metode
  • Erfaring med digital innmåling og GIS-databasen Intrasis

Personlige egenskaper

  • Personlig egnethet
  • Fleksibel
  • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

  • Faglig stimulerende og hyggelig arbeidsmiljø
  • Arbeidsplass i Trondheim sentrum
  • God pensjonsordning. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse i henhold til gjeldende regler.
  • Lønn fastsettes i henhold til gjeldende avtaler om lønns- og arbeidsvilkår i NIKU.

Arbeidstid

Det er tatt utgangspunkt i en normalarbeidsdag på 7,5 t, og at arbeidet kan gjennomføres innenfor rammen av en normal arbeidsdag (08.00-15.30).

Søknadsfrist 29. august 2019.

Les mer om stillingen og søk her (Webcruiter)