Ledig stilling

Vi søker arkeologer i Trondheim

Vi søker 6 arkeologer til undersøkelser i Klostergata i Trondheim.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

NIKU søker feltpersonale til arkeologisk utgravning på det kommende prosjektet «Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med oppgradering av Klostergata gjennom fredningsområdet til Elgeseter kloster, Trondheim».

Klostergata ligger innenfor kulturminnet «Elgeseter kloster», id. 84084 i nærheten av middelalderbyen Trondheim. Klostergata skal oppgraderes med ny veioppbygging og utskifting av teknisk infrastruktur. Gata løper gjennom det automatisk fredete Elgeseter kloster, og tiltakene vil medføre flere mindre inngrep i det fredete området. Det er tidligere påviste oppstykkete partier med vernede kulturlag, samt gjenstander (inkludert menneskebein) og bygningsrester tilknyttet den middelalderske klostergården som tilhørte Augustinerordenen. I tillegg forventer man å finne spor etter eldre bosetning på området.

Prosjektet omfatter overvåking av gravemaskinarbeid samt arkeologisk utgravning av eventuelle påviste vernede kulturlag. Arbeidet utføres i nær tilknytning til anleggsmaskiner.

Tentativ oppstart er medio/slutten mai 2019. Prosjektet har en tidsramme på 36 uker, mens selve undersøkelsen i felt varer i 14,5 uker.
NIKU ber om at søkeren spesifiserer antall uker erfaring med utgraving i middelalderbyer og hvilken stilling det søkes på.

Søknadsfrist: 5. april 2019

Arbeidssted: Trondheim

Arkeologene hos NIKU gjør ofte forundersøkelser for å undersøke om det skal gjøres utgravinger i forbindelse med utbygging. Her er en liten video om forundersøkelsene fra Trondheim og #elgeseterkloster

Posted by NIKU on Friday, September 8, 2017
Elgeseter Her er en liten film fra en tidligere forundersøkelse i området.

Vi søker etter:

1 Feltleder I (inntil 9 måneder)
1 Feltleder I GIS (inntil 6 måneder)
1 Feltleder I funnansvarlig (inntil 3,5 måneder)
1 Feltarkeolog (inntil 14,5 uker)
1 Feltarkeolog (inntil 7,5 uker)
1 Feltarkeolog (inntil 6 uker)

Generelle kvalifikasjoner:

• Erfaring med arkeologisk feltarbeid, fortrinnsvis single context-metode
• Erfaring med digital innmåling og GIS-databasen Intrasis
• Erfaring i aktuelle stillingskategorier
• Fullført bachelorgrad i arkeologi
• Personlig egnethet
• Fleksibilitet
• Gode samarbeidsevner

Kvalifikasjoner

Feltleder I skal ha daglig ansvar og ledelse for feltarbeidet, og ansvar for etterarbeid inkludert skriving av rapport. I tillegg vil feltlederen delta ca. 50 % i utførelse av arkeologisk feltarbeid, herunder graving, dokumentasjon av arkeologiske lag og strukturer (Intrasis, foto m.m.), innmåling, innsamling og registrering av arkeologiske funn og naturvitenskaplige prøver i felt.

For stillingen som feltleder I kreves i tillegg:

 • Mastergrad i arkeologi
 • Erfaring fra single context-utgravning, fortrinnsvis i middelalderbyer
 • Erfaring med rapportskriving
 • Leveringsdyktighet i forhold til tidsfrister og kvalitet
 • Må beherske norsk, eller et annet nordisk språk, skriftlig

Feltleder I GIS skal ha ansvar for etablering og drift av GIS-prosjekter i felt, bearbeiding av data, kartproduksjon, fotogrammetri, ivaretakelse av fotomateriale samt arkivering/overføring av digital dokumentasjon i etterarbeidsfasen. I tillegg vil feltlederen delta ca. 50 % i utførelse av arkeologisk feltarbeid, herunder graving, dokumentasjon av arkeologiske lag og strukturer (Intrasis, foto m.m.), innmåling, innsamling og registrering av arkeologiske funn og naturvitenskaplige prøver i felt.

For stillingen som feltleder GIS kreves i tillegg: 

 • Mastergrad i arkeologi. Dokumentert bred erfaring med GIS i feltsammenheng kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring fra single context-utgravning, fortrinnsvis i middelalderbyer
 • God digital forståelse
 • Bred erfaring med digital dokumentasjon
 • Erfaring med bruk av databaseprogrammet Intrasis
 • Ønskelig med erfaring med programvaren Agisoft, ArcMap og Adobe-pakken
 • Ønskelig med erfaring innen fotogrammetri

Feltleder I funnansvarlig vi ha det daglige ansvar for gjenstandsarbeid (vasking, organisering m.m.). i felt- og etterarbeidsfasen. Stillingen innebærer katalogisering og øvrig MUSIT-arbeid/databasearbeid inkludert pakking av funn til magasinering.

For stillingen som Feltleder I funnansvarlig kreves i tillegg:

 • Mastergrad i arkeologi. Dokumentert bred erfaring med samlings- og gjenstandsarbeid kan kompensere for utdanningskravet.
 • Erfaring med katalogiseringsarbeid og databasearbeid
 • Ønskelig med kjennskap til MUSIT
 • Du må være strukturert og ryddig
 • Erfaring med formidlingsarbeid

Feltarkeologer vil ha ansvar for utførelse av arkeologisk feltarbeid, herunder graving, dokumentasjon av arkeologiske lag og strukturer (Intrasis, foto m.m.), innmåling, innsamling og registrering av arkeologiske funn og naturvitenskaplige prøver i felt og andre aktuelle oppgaver, herunder for eksempel nedrigging av felt.

Arbeidstid

Det er tatt utgangspunkt i en normalarbeidsdag på 7,5 time, og at arbeidene kan gjennomføres innenfor rammen av en normal arbeidsdag (08.00-15.30).

Vi tilbyr

 • Faglig stimulerende og hyggelig arbeidsmiljø
 • Arbeidsplass i Trondheim sentrum
 • God pensjonsordning.
 • Lønn fastsettes i henhold til gjeldende avtaler om lønns- og arbeidsvilkår i NIKU.
 • Det gjøres oppmerksom på at NIKU ikke tilbyr kost- og losji for tilreisende.