humaniora.jpg

Viktig og riktig humanioramelding

«Et samfunn som bare interesserer seg for øyeblikket og akutt problemløsning, er ikke levedyktig. Å kjenne historien og ha kritisk forhold til den er vesentlig for en god videre utvikling…»

Humaniorameldingen kommer på et betimelig tidspunkt i en verden der humanistisk innsikt og evne til kritisk refleksjon er helt avgjørende, men hvor betingelsene for nettopp slik kunnskap, innsikt og tankeevne utfordres. 

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) ønsker derfor humaniorameldingen velkommen.

Det er gledelig at Kunnskapsdepartementet vil:

  • tydeliggjøre humanioras rolle som selvstendig kunnskapsleverandør i den kommende revisjonen av langtidsplanen for forskning
  • arbeide for å øke humanioras posisjon i det 9. rammeprogrammet til EU
  • styrke humanioras stilling i Norges forskningsråds programmer

Dette viser en politisk vilje til å arbeide langsiktig med humanioraforskning. Samtidig sender meldingen klare signaler om politiske forventninger og krav til de humanistiske miljøene og Norges forskningsråd.  

NIKU er et tverrfaglig sammensatt forskningsinstitutt og ser fram til å ta vårt ansvar. Det skal vi gjøre ved å utvikle utfordringsdrevet humanistisk forskning med vekt på områdene integrering, migrasjon, konflikter, de store teknologiskiftende, klima, miljø og bærekraft.

 

 

Publisert