Oppdragsrapporter

Søk på tittel, forfatter eller nøkkelord ved å trykke Ctrl-F

2014

Bruk av eldre industri- og næringsbygg som kulturarenaer.
NIKU Oppdragsrapport 178/2014. Grete Swensen

2013


Forprosjekt: Georadarundersøkelse på Rein kloster.
Prosjektbeskrivelse for fremtidig georadarundersøkelse på Rein, Rissa kommune, Sør-Trøndelag
NIKU Oppdragsrapport 109/2013. Regin Meyer & Lars Gustavsen

A291 Hopperstad stavkirke. Konservering av altertavlen.
NIKU Oppdragsrapport 102/2013, Mille Stein, Christina Spaarschuh, Merete Winness

A 253 Ølve kirke. Konservering og restaurering av altermaleri datert 1640.
NIKU Oppdragsrapport 70-2013, Ingrid Grytdal Matheson

Restaurering av et  1600-talls gavlfelt. A 44 Feiring kirke. Eidsvoll kommune
NIKU Oppdragsrapport 16-2013, Karen Mengshoel

2012

B-42 NORDRE SIDEBYGNING. Dendrokronologisk undersøkelse av Eidsvollsbygningens nordre sidebygning
gnr.97, bnr. 4, Eidsvoll kommune, Akershus fylke.
NIKU Oppdragsrapport 235-2012, Jan Michael Stornes og Terje Thun.

Rapport for de arkeologiske registreringer i Levanger sentrum, Levanger kommune, Nord-Trøndelag
Et samarbeidsprosjekt mellom NIKU og Nord-Trøndelag fylkeskommune.
NIKU Oppdragsrapport 211-2012, Jan Brendalsmo og Eirik Solheim

Norske konsekvensutredningers betydning for kulturminner og kulturmiljø.
En aktørundersøkelse: Kvalitet og kvalitetsendringer. Myter og holdninger.
NIKU Oppdragsrapport 175-2012, Lindblom, Inge

A 252 Moster gamle kirke konservering av kalkmaleriene i skip.
NIKU Oppdragsrapport 159-2012, Kaun, Susanne

Striden om vikingskipene. En systematisering av et empirisk materiale.
NIKU Oppdragsrapport 145-2012
, Skrede, Joar

INKOGNITOGATEN 1, 0258 OSLO Konservering av veggmalerier av Bernhard Folkestad.
NIKU Oppdragsrapport 86-2012, Anne Apalnes Ørnhøi

Middelalderkirkegårder
Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med brannsikring av kirker på middelalderske kirkegårder i fortsatt bruk.
NIKU Oppdragsrapport 46-2012, Jan Brendalsmo

Behandling av muralmaleriene i Oslo Rådhus.
NIKU Oppdragsrapport 20-2012, Kaun, Susanne

Bf1 Akershus festning, Fengselskirken. Fargeundersøkelse av eksteriør.
NIKU Oppdragsrapport 13-2012, Ellen Hole

A 189 Tromøy kirke. Konservering av altertavle, prekestol og skriftestol.
NIKU Oppdragsrapport 1-2012 - revidert utgave, Nina Kjølsen Jernæs

2011

B1 Kommunenes Hus i Oslo. Restaurering av mosaikkene på fasaden
NIKU Oppdragsrapport 250-2011, Susanne Kaun

Bf.1 Akershus festning. Fargeundersøkelse av portbygning og festningsbro
NIKU Oppdragsrapport 240-2011, Ellen Hole

A 128 Ringebu stavkirke. Retusjering av limfargedekor og konsolidering av limfarge innside skip - Delrapport 2.
NIKU Oppdragsrapport 237-2011, Anne Apalnes Ørnhøi

Kommunenes hus i Oslo. Tilstandsvurdering av mosaikkene på fasaden.
NIKU Oppdragsrapport 129-2011, Susanne Kaun

2010


Kvinneportrett fra Kvikne kirke. Undersøkelse, dokumentasjon og behandling
NIKU Oppdragsrapport 216/2010, Ingrid Grytdal Matheson

A 128 Ringebu stavkirke. Konsolidering av limfargedekor - Delrapport 1.
NIKU Oppdragsrapport 171-2010, Anne Apalnes Ørnhøi

 

2009

Bf. 1 Akershus festning. Fargeundersøkelsen av hovedporten
NIKU Oppdragsrapport 309-2009, Susanne Kaun og Edwin Verweij

Publisert