Mer om NIKU

Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for norske og internasjonale kulturminner.

Les mer om Mer om NIKU

NIKUs organisering

NIKUs virksomhet er organisert i seks fagavdelinger. Den beskrevne organisasjonsstrukturen er gjeldende fra 1. mars 2016.