arkeologer i Bergen

NIKU søker arkeologer til arkeologisk utgravning i Bergen

NIKU søker arkeologer til flere midlertidige stillinger i Bergen. Vi trenger en ugravingsleder, en feltleder GIS og tre feltarkeologer. Feltarbeidet vil vare i fire uker, med oppstart 20. april 2017.

Søk stillingen her

Første dag i felt er 24. april 2017. Utgravningsleder- og feltleder GIS-stillingene inkluderer etterarbeid i henholdsvis 7 og 4 uker, samt mulighet for forlengelse på eventuelle kommende prosjekter.

Til alle stillinger kreves det erfaring fra arkeologisk feltarbeid. Erfaring med singel context, Intrasis, samt middelalderarkeologi vil bli vektlagt.

Vi ber søkere presisere hvilken/hvilke stillinger søknaden gjelder.

Utgravningsleder
Utgravingsleder har ansvar for at felt- og etterarbeidet gjennomføres etter gjeldende retningslinjer. Stillingen inneholder daglig administrativt- og faglig lederansvar for utgravningsfeltet. Etterarbeidet inkluderer utarbeidelse av rapport sammen med prosjektledelsen. For stillingen kreves erfaring fra felt- og etterarbeid. Utgravningsleder må ha mastergrad i arkeologi.

Feltleder GIS
Feltleder GIS har ansvar for drift av GIS-arbeidet i felt og oppfølging av feltpersonales innmåling og databehandling. Drift omfatter digital innmåling, behandling og kvalitetssikring av innmålingsdata. Søker må ha erfaring med Intrasis. Det er ønskelig med erfaring med ArcMap, Adobe Illustrator og Agisoft Photoscan.

Feltarkeolog
Feltarkeolog utfører primært feltarbeid under veiledning av ansvarlig feltledelse. Vi trenger tre feltarkeologer hvorav to skal ansettes i fire uker, og en i to uker.

Utdanningsnivå

  • Høyskole/Universitet, Diplom/Bachelorgrad

Språk

  • Norsk

Vi tilbyr

  • Faglig stimulerende og hyggelig arbeidsmiljø
  • Muligheter for fag- og kompetanseutvikling
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse i henhold til gjeldende regler
  • Lønn fastsettes etter stilling, utdanningsnivå og ansiennitet, i henhold til gjeldende avtaler om lønns- og arbeidsvilkår for kortvarige tilsetninger ved feltarbeid i NIKU Timesatser for de forskjellige lønnstrinn følger Statens lønnsregulativ
  • Vi gjør søkere oppmerksomme på at det ikke tilbys tillegg for kost- og losji i prosjektet

    Søk stillingen her
Publisert