Fredrikstad_2

Rapport om kulturarvens samfunnsnytte

Hvilke indikatorer kan brukes for å måle kulturarvens samfunnsnytte?

NIKU har i samarbeid med Vista Analyse vurdert indikatorer for besøkende, næringslivet og innbyggere.

Indikatorene er testet i Gamle Fredrikstad og Skudeneshavn på Karmøy.

Prosjektet har hovedfokus på den økonomiske samfunnsnytten og effekten for næringsutvikling, turisme, arbeidsplasser og attraktivitet, men det synliggjør også at opplevelsesverdier, identitetsverdier, kunnskapsverdier, symbolverdier mv. inngår i en vurdering av den samlede samfunnsnytten.

De indikatorene som er foreslått er vurdert og valgt ut med tanke på at de skal kunne måle utvikling over tid og kunne brukes i et miljøovervåkingsprogram.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Riksantikvaren.

Las ned rapporten her:

Indikatorer for kulturarvens samfunnsnytte (Vista analyse/NIKU 2016/54)

Publisert