fiskerne_sv.Regjeringskvartalet. Foto: Ingrid Djupedal, Riksantikvaren

Kulturminnefaglig ekspertise i nytt regjeringskvartal

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) er involvert i tre spennende prosjekter omkring nytt regjeringskvartal.

Arbeidet med planlegging av det fremtidige regjeringskvartalet er i full gang. Byggestart er satt til 2020 – og det skal være innflyttingsklart i 2023.

NIKU har vært involvert som kulturminnefaglig rådgiver i planforslaget som ble lagt fram nå i høst og deltar i forlengelsen av dette med kulturminnefaglig kompetanse i tre prosjekter.

NIKU benytter seg av fagkompetanse fra tre avdelinger – men koordineres av avdelingen for Kulturarv og samfunn.

Oppdragsgiver for alle prosjektene er Statsbygg.

Team Urbis

Akkurat nå foregår det en plan- og designkonkurranse der NIKU deltar i samarbeid med Nordic Architecture i et forslag under paraplyen Team Urbis. 

NIKUs deltakelse i dette parallelloppdraget vil være fageksperter fra NIKUs kulturarv og samfunnsavdeling og bygningsavdeling. Team Urbis har blitt prekvalifisert sammen med 6 andre konsortier for å delta i konkurransen som skal munne ut i å kåre en vinner på nyåret.

Kulturminnefaglig ekspertise i nytt regjeringskvartal
Høyblokka. Foto: Dekstra foto/Teigens fotogalleri
Tilstandsvurdering av Picasso

Sammen med Multiconsult er NIKU også involvert i vurderingen av hvordan Nesjar og Picassos monumentale og bygningsintegrerte kunstverk «Fiskerne» og «Måken» kan flyttes.

Her er det NIKUs bygningsavdeling og konserveringsavdelingen som sammen som bidrar med kompetanse gjennom blant  vurdering av kunstverkenes oppbygging og konstruksjon samt tilstandsvurdering på stedet.

Gjenbruk og ombruk av bygningsmaterialer fra Regjeringskvartalet

Bygningsavdelingen er involvert med kunnskap i et gjenbruksprosjekt for bygningene som skal rives. Dette gjelder spesielt for Y-blokken, R4 og to etasjer på Høyblokken.

I dette prosjektet samarbeider NIKU med Civitas. Arbeidet innebærer befaring, kartlegging og analyser.

 

 

 

Publisert