LBI for Archaeological Prospection & Virtual Archaeology

LBI for Archaeological Prospection & Virtual Archaeology

Det østerrikske forskningsinstituttet LBI for Archaeological Prospection & Virtual Archaeology har som mål å utvikle faglig forsvarlige og kostnadseffektive metoder til bruk i ikke-destruktiv arkeologi, for eksempel laserskanning fra fly og geofysiske metoder. Mens tradisjonell arkeologi av natur er destruktiv ved at man fjerner jord og kulturlag, kan teknologiske metoder kartlegge arkeologiske objekter uten å gjøre skade på kulturlag eller objekter.

Les mer om LBI for Archaeological Prospection & Virtual Archaeology