Arkeologer flyr over Elverum for å finne ukjente kulturminner

Arkeologer flyr over Elverum for å finne ukjente kulturminner

Arkeologer håper å gjøre nye oppdagelser av kulturminner fra vikingtid og middelalder, ved å fly over Elverum kommune med magnetometer. I november 2013 er det første gang dette gjøres.

Les mer om Arkeologer flyr over Elverum for å finne ukjente kulturminner
Kan flybåren magnetometer påvise kulturminner fra lufta?

Kan flybåren magnetometer påvise kulturminner fra lufta?

NIKU og Kjetil Skare fra Hedmark fylkeskommune har vært på feltarbeid i skogen nord i Elverum kommune. Feltarbeidet er knyttet til et prosjekt hvor vi tester ut om flybåren magnetometer kan brukes til å påvise kulturminner fra lufta.

Les mer om Kan flybåren magnetometer påvise kulturminner fra lufta?