Stefka EriksenForskningsdirektør

Telefon: 23355205Mobil: 90707539

Biografi

Stefka G. Eriksen er forskningsdirektør i NIKU.

Stefka har ansvaret for å samordne NIKUs forskningsvirksomhet. Hun har blant annet ansvar for koordinering av søknadsutvikling, forskningsprosjekter, vitenskaplig publisering og utdanning med sikte på langsiktig utvikling av instituttets kompetanse. Videre koordinerer hun disse satsningene opp mot Forskningsrådet, Riksantikvaren,  Miljøverndepartementet og europeiske forskningsprogrammer.


Stefka har sin faglige bakgrunn fra tverrfaglig middelalderforskning, med arkeologi, kunsthistorie, historie og litteratur i fagkretsen. Hun har doktorgrad fra Universitetet i Oslo (2010) med en avhandling om bokhistorie og manuskriptkultur i Frankrike, Norge og Island i perioden 1200-1500. Hun har i tillegg forsket og publisert innen emner som intellektuell kultur, pedagogikk og kognisjon i norrøn middelalder, med utgangspunkt i teoretiske perspektiver som materiell filologi, oversettelsesteori, polysystemteori og kognitiv teori.

17.11.2015

Stefka G. Eriksen is the research director at NIKU. Her main responsibilities are to:
  • Assist the development, progress, and finalization of NIKU’s research projects, including PhD projects;
  • Support and assist NIKU’s researchers with the preparation of funding applications, especially to Horizon 2020 and the Norwegian Research Council;
  • Motivate and assess the researchers’ publishing activities and strategies;
  • Coordinate yearly evaluation of the researchers’ competence and level of expertise, together with NIKU’s General Director;
  • Coordinate and conduct various statistics and reports of NIKU’s research activities.

Stefka’s academic background is from interdisciplinary medieval studies and she has studied Nordic archaeology, art history, history, and literary studies. She has a PhD degree from the University of Oslo (2010), with a dissertation focusing on book history and manuscript culture in France, Norway, and Iceland, c. 1200-1500. Further, she has published on intellectual culture, pedagogy, and attitudes to knowledge in Old Norse culture, from theoretical perspectives such as material philology, translation theory, poly-system theory, and cognitive theory.

26.11.2015