Nina BraathenHR-direktør

Telefon: 98074274Mobil: 98074274

Biografi

Nina Braathen er HR-direktør i NIKU med ansvar for bl.a arbeidsgiverpolitikk, personalforvaltning, velferdsordninger, forhandlinger og oppfølging av helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Nina er utdannet sosionom fra Norges sosial- og kommunalhøyskole (NKSH). Hun avslutter våren 2016 en Executive Master of Managementgrad ved BI med fokus på HRM (Human resource management), personal- og arbeidsjus og consulting. 

Nina har vært ansatt i NIKU fra 2016. Hun har tidligere arbeidet som konsulent og som leder i tre bydeler i Oslo Kommune. Før hun ble ansatt i NIKU jobbet hun som personalsjef i Norges Idrettsforbund.

Nina Braathen is the HR director at NIKU. Nina qualified as a social worker at the Norwegian State College of Local Government Administration and Social Work (NKSH). In spring 2016 she is completing an Executive Master of Management degree from BI Norwegian Business School, where she has studied HRM (human resource management), employment and labour law and consulting.

Nina has been employed at NIKU since 2016. She has formerly worked as a consultant and manager for three boroughs in the City of Oslo. Before joining NIKU, she worked as an HR manager for the Norwegian Confederation of Sports.